Oferujemy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego obejmującą wszelkie zagadnienia z obszaru kodeksu spółek handlowych takiej jak:

  • Zakładanie i likwidowanie spółek

  • Bieżąca obsługa korporacyjna, zmiany w spółkach

  • Emisje udziałów / akcji / warrantów

  • Obsługa transakcji zbywania udziałów / akcji

  • Obsługa procesów restrukturyzacji oraz transakcji typu połączenie czy przekształcenie spółki