Rynek kapitałowy

Posiadamy istotne doświadczenie w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym takich jak:

  • Obsługa emisji akcji/obligacji,

  • Wprowadzenie spółki do obrotu giełdowego, bieżąca obsługa spółek funkcjonujących w obrocie giełdowym, ze szczególnym naciskiem na rynek alternatywny NewConnect

  • Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dla spółek.