Optymalizacja podatkowa

We współpracy ze współpracującymi z nami na stałe doradcami podatkowymi oferujemy możliwość zaprojektowania dla planowanej inwestycji czy transakcji struktury prawnej oferującej optymalne rozłożenie ciężarów podatkowych dla planowanych operacji, oparte na obowiązujących przepisach krajowych i międzynarodowych.