Data Temat
2019-03-13 17:30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2019 roku

Informacja o liczbie akcji i głosów ESC SA_04.2019
formularz glosowania_ESC_04.2019
Wzór pełnomocnictwa_ESC_04.2019

2018-07-06 21:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 sierpnia 2018 roku
Lista akcji i głosów
2016-08-04 23:37 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 1 września 2016 roku
2016-07-13 19:39 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 9 sierpnia 2016 roku
2016-06-03 17:15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-06-03 21:48 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-03-10 10:36 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-06 16:06 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2014 r.
2014-05-28 15:46 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-01-21 12:05 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-07-12 15:45 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-05-27 14:08 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2013 roku
2012-12-14 15:39 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 10 stycznia 2013 r.
2012-07-20 16:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-05-10 20:29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-12-15 16:59 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 styczni a2012 r.
2011-11-30 15:15 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-05-25 22:46 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Energo S.A. na dzień 24 czerwca 2011 r.
2010-11-09 21:30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. na dzień 06.12.2010 r.
2010-06-03 20:47 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. na dzień 29.06.2010 r.
2016-06-12 23:03 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2014-11-14 15:05 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2014-06-06 15:14 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2012-07-27 12:16 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki EastSideCapital S.A.