Zarząd spółki

  • Mateusz Pastewka – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Janusz Fajkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Siedlarska – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Mirgos – Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Gos – Członek Rady Nadzorczej
  • Natalia Siarniak – Członek Rady Nadzorczej