l.p.Nazwa akcjonariuszaLiczba akcji (szt.)Udział w kapitale zakładowym
(w proc.)
Udział w głosach
(w proc.)
1WestSideCapital sp. z o.o.2 778 57054,70%54,70%
2EBC Solicitors S.A.1 015 99120,00%20,00%
3Pozostali1 285 25425,30%25,30%
Razem5 079 815100,00%100,00%