Data

Typ Numer

Temat

    03-06-2018 20:08:56
bieżący 9/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
    11-05-2018 10:47:32
bieżący 6/2018 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
      9-03-2018 15:04:15
bieżący 5/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
    19-03-2018 14:57:39
bieżący 4/2018 Zmiana wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017
    07-03-2018 19:24:59
bieżący 3/2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
    31-01-2018 12:25:25
bieżący 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Data

Typ Numer

Temat

     2017-07-30 21:37:00
bieżący 15/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 28 sierpnia 2017 roku 
bieżący 14/2017 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2017-07-20 11:42:00 bieżący 13/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
2017-07-05 16:14:00 bieżący 12/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r.
2017-07-03 13:24:00 bieżący 11/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 2017-06-02 21:46:45 bieżący 10/2017 Treść uchwał podjętych przez ZWZ
  2017-06-10 20:56:45 bieżący 9/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza i zmiana godziny odbycia ZWZ
2017-06-02 21:46:45 bieżący 8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku
2017-05-19 12:45:31 bieżący 6/2017 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
2017-05-19 12:27:25 bieżący 5/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-03-01 13:04:54 bieżący 3/2017 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
2017-01-31 00:47:48 bieżący 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Data

Typ Numer

Temat

2016-12-29 17:18:08 bieżący 28/2016 Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii B Spółki
2016-10-13 14:18:24 bieżący 26/2016 Uzupełnienie raportu nr 25/2016 w sprawie podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
2016-10-13 00:49:16 bieżący 25/2016 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
2016-09-16 22:30:36 bieżący 24/2016 Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
2016-09-14 12:09:55 bieżący 23/2016 Cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały ZWZ
2016-09-02 15:48:38 bieżący 22/2016 Zmiana adresu siedziby Emitenta
2016-09-02 15:40:27 bieżący 21/2016 Treść uchwał podjętych na NWZ EastSideCapital S.A. w dniu 1 września 2016 roku
2016-08-31 10:10:00 bieżący 20/2016 Informacja o wniesionym powództwie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały ZWZ
2016-08-04 23:37:54 bieżący 18/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 1 września 2016 roku
2016-08-04 01:03:29 bieżący 17/2016 Życiorysy członków Rady Nadzorczej
2016-08-04 01:01:03 bieżący 16/2016 Życiorys Prezesa Zarządu
2016-07-26 23:40:58 bieżący 15/2016 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 9 sierpnia 2016 roku
2016-07-13 19:39:09 bieżący 14/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 9 sierpnia 2016 roku
2016-07-01 20:46:46 bieżący 13/2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2016-07-01 20:45:24 bieżący 12/2016 Rezygnacja dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz powołanie nowego
2016-07-01 20:44:02 bieżący 11/2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ EastSideCapital S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-12 23:03:47 bieżący 10/2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2016-06-03 17:15:59 bieżący 9/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-31 12:00:41 bieżący 7/2016 Rekomendacja projektów spółki portfelowej do dofinansowania kwotą ponad 5 mln zł
2016-01-28 22:26:40 bieżący 3/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-18 22:26:07 bieżący 2/2016 Założenie spółki celowej – inkubatora przedsiębiorczości
2016-01-17 23:09:55 bieżący 1/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Data Typ Numer Temat
2015-12-09 23:51:45 bieżący 39/2015 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
2015-12-08 23:12:15 bieżący 38/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii A i dokonanie przydziału akcji
2015-11-05 23:42:10 kwartalny 37/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
2015-10-06 21:20:50 bieżący 36/2015 Publikacja komunikatu aktualizującego Memorandum Informacyjnego
2015-10-01 14:01:43 bieżący 35/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-10-01 14:00:44 bieżący 34/2015 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii A
2015-09-12 22:43:16 bieżący 33/2015 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-08-17 00:41:54 bieżący 32/2015 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH
2015-08-06 23:48:55 kwartalny 31/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2015-07-31 22:41:12 bieżący 30/2015 Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy
2015-07-31 22:39:19 bieżący 29/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-07-30 17:56:16 bieżący 28/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-07-30 17:55:24 bieżący 27/2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A.
2015-07-02 00:01:27 bieżący 26/2015 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2015-07-01 23:57:44 bieżący 25/2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A.
2015-06-09 14:02:45 bieżący 24/2015 Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
2015-06-03 21:56:57 bieżący 23/2015 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
2015-06-03 21:48:54 bieżący 22/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-29 09:15:52 bieżący 21/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-05-27 23:43:50 roczny 20/2015 Raport okresowy za 2014 rok
2015-05-07 23:57:46 kwartalny 19/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-05-05 19:19:34 bieżący 18/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
2015-04-27 23:51:37 bieżący 17/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2015-04-27 23:47:52 bieżący 16/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii H i dokonanie przydziału akcji
2015-04-09 09:16:42 bieżący 15/2015 Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii
2015-04-08 23:59:11 bieżący 14/2015 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A.
2015-03-23 20:03:57 bieżący 13/2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok 2014
2015-03-11 10:20:32 bieżący 12/2015 Informacja w sprawie dywidendy
2015-03-11 08:58:59 bieżący 11/2015 Informacja ws. dywidendy
2015-03-10 10:41:53 bieżący 10/2015 Dodatkowe informacje dotyczące projektów uchwał przedkładanych akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2015-03-10 10:36:20 bieżący 9/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-02-05 21:19:29 kwartalny 8/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-05 14:04:52 bieżący 7/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
2015-01-28 09:53:25 bieżący 6/2015 Tekst jednolity statutu
2015-01-26 21:37:54 bieżący 5/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2015-01-11 13:59:43 bieżący 4/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-01 22:37:38 bieżący 3/2015 Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii
2015-01-01 22:33:13 bieżący 2/2015 Nabycie aktywów o istotnej wartości i objecie akcji serii G Emitenta
2015-01-01 22:31:01 bieżący 1/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji

Data

Typ Numer

Temat

2014-12-04 12:30:28 bieżący 26/2014 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A.
2014-11-14 15:05:23 bieżący 25/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2014-11-10 23:53:00 kwartalny 24/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014-11-06 22:15:03 bieżący 23/2014 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 rok
2014-11-06 16:06:15 bieżący 22/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2014 r.
2014-10-23 14:45:03 bieżący 21/2014 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
2014-08-22 12:24:51 kwartalny 20/2014 Korekta raportu EBI nr 18/2014 – raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-22 12:20:16 bieżący 19/2014 Korekta raportu nr 13/2004 – Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów istotnej treści
2014-08-14 22:19:17 kwartalny 18/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014
2014-07-24 09:26:03 bieżący 17/2014 Odpowiedź na pytanie akcjonariuszy zadane na Walnym Zgromadzeniu
2014-07-14 20:02:43 bieżący 16/2014 Powołanie Prezesa Zarządu
2014-06-25 15:47:52 bieżący 15/2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-06-25 14:28:17 bieżący 14/2014 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2014-06-09 11:02:09 bieżący 13/2014 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości
2014-06-06 15:14:28 bieżący 12/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
2014-06-04 13:00:53 bieżący 11/2014 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ
2014-05-28 15:46:58 bieżący 10/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-05-28 15:24:13 roczny 9/2014 Raport okresowy za 2013 rok
2014-05-15 12:54:30 kwartalny 8/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-05-08 15:55:45 bieżący 7/2014 Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
2014-02-19 14:25:42 bieżący 6/2014 Zmiana składu Rady Nadzorczej
2014-02-19 14:08:30 bieżący 5/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2014-02-14 12:05:19 kwartalny 4/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
2014-02-14 10:59:02 bieżący 3/2014 Podwyższenie prognoz wyników finansowych EastSideCapital S.A. za 2013 rok
2014-01-21 12:05:30 bieżący 2/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-01-10 16:28:44 bieżący 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Data

Typ Numer

Temat

2013-12-20 15:51:34 bieżący 31/2013 Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej
2013-11-14 14:43:45 kwartalny 30/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
2013-11-14 13:52:52 bieżący 29/2013 Korekta raportu bieżącego EBI nr 27/2013
2013-11-13 15:51:46 bieżący 28/2013 Wyniki finansowe spółki zależnej Emitenta za III kwartał 2013 roku
2013-11-13 15:44:21 bieżący 27/2013 Podwyższenie prognoz wyników finansowych EastSideCapital S.A. za 2013 rok
2013-08-21 14:26:44 bieżący 26/2013 Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
2013-08-20 15:49:55 bieżący 25/2013 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2013-08-20 15:37:45 bieżący 24/2013 Zmiana składu Rady Nadzorczej
2013-08-14 10:17:18 kwartalny 23/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
2013-08-13 12:16:58 bieżący 22/2013 Korekta prognoz wyników finansowych EastSideCapital S.A. za 2013 rok
2013-08-13 11:47:21 bieżący 21/2013 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2013-07-12 16:50:16 bieżący 20/2013 Odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane podczas ZWZ
2013-07-12 15:45:56 bieżący 19/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-07-12 14:43:46 bieżący 18/2013 Zakup udziałów w spółce z o.o. świadczącej usługi księgowo – rachunkowe
2013-07-03 15:14:36 bieżący 17/2013 Odstąpienie od podjęcia uchwał po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-06-25 21:51:42 bieżący 16/2013 Korekta raportu bieżącego 14/2013
2013-06-25 14:23:16 bieżący 15/2013 Rezygnacja Członka Zarządu
2013-06-25 14:15:36 bieżący 14/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2013-06-04 16:46:25 bieżący 13/2013 Żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ przez akcjonariusza
2013-05-27 14:08:54 bieżący 12/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2013 roku
2013-05-15 13:20:48 kwartalny 11/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
2013-05-10 17:49:35 roczny 10/2013 Raport roczny za 2012 rok
2013-05-07 18:01:12 bieżący 9/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
2013-03-12 14:45:13 bieżący 8/2013 Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie
2013-02-14 22:21:49 kwartalny 7/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
2013-02-14 12:53:00 bieżący 6/2013 Utrata wartości aktywów finansowych.
2013-01-31 13:16:13 bieżący 5/2013 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012
2013-01-11 10:35:27 bieżący 4/2013 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2013-01-04 14:44:10 bieżący 3/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-04 14:40:47 bieżący 2/2013 Prognoza wyników finansowych EastSideCapital S.A. na 2013 rok
2013-01-02 16:41:30 bieżący 1/2013 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 10 stycznia 2013 r.

Data

Typ Numer

Temat

2012-12-17 12:28:15 bieżący 63/2012 Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F
2012-12-14 15:39:40 bieżący 62/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 10 stycznia 2013 r.
2012-12-12 11:15:29 bieżący 61/2012 Wyniki Emitenta za miesiąc listopad 2012 roku
2012-11-21 10:01:07 bieżący 60/2012 Prognoza wyników finansowych EastSideCapital S.A. na rok 2012
2012-11-20 11:18:30 bieżący 59/2012 Wyniki Emitenta za miesiąć październik 2012 roku
2012-11-14 17:32:40 bieżący 58/2012 Nowa strona internetowa Spółki
2012-11-13 11:15:41 bieżący 57/2012 Nowy adres biura Spółki
2012-11-13 11:11:52 bieżący 56/2012 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-11-09 17:01:37 bieżący 55/2012 Zawarcie umowy typu lock-up dotyczącej akcji EastSideCapital S.A.
2012-11-09 16:57:29 bieżący 54/2012 Prace nad stroną internetową Spółki
2012-11-08 16:48:46 bieżący 53/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-11-06 12:36:01 bieżący 52/2012 Zmiany w Zarządzie Emitenta
2012-11-05 15:56:40 bieżący 51/2012 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 roku
2012-10-26 15:19:07 bieżący 50/2012 Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Animatora Rynku
2012-10-18 17:37:13 bieżący 49/2012 Informacja o działalności Emitenta w III kwartale 2012 roku
2012-09-28 14:12:46 bieżący 48/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2012-09-03 13:49:12 bieżący 47/2012 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2012-09-03 13:48:18 bieżący 46/2012 Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej
2012-09-03 13:47:18 bieżący 45/2012 Uchwały podjęte po zarządzonej przerwie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku
2012-08-17 15:59:02 bieżący 44/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz zarządzenie przerwy w obradach zgromadzenia
2012-08-14 21:36:14 bieżący 43/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii F
2012-08-14 21:33:40 bieżący 42/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-07-27 12:16:44 bieżący 41/2012 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki EastSideCapital S.A.
2012-07-20 16:27:35 bieżący 40/2012 Wniosek o rejestrację praw do akcji serii F w KDPW
2012-07-20 16:03:05 bieżący 39/2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji
2012-07-20 16:00:32 bieżący 38/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-07-18 17:22:29 bieżący 37/2012 Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 rok
2012-07-06 14:29:42 bieżący 36/2012 Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta bez podjęcia żadnej uchwały
2012-07-06 09:13:57 bieżący 35/2012 Wyjaśnienia Emitenta odnośnie nieprzekazania do dnia 2 lipca 2012 roku opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania spr
2012-06-28 07:37:38 bieżący 34/2012 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2012-06-14 20:20:08 bieżący 33/2012 Sprostowanie treści raportu bieżącego nr 31/2012 dotyczącego incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego
2012-06-06 18:46:45 bieżący 32/2012 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2012-05-24 14:28:48 bieżący 31/2012 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2012-05-22 22:37:47 roczny 30/2012 Raport Roczny za rok 2011
2012-05-19 14:59:52 bieżący 29/2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok
2012-05-15 17:09:18 kwartalny 28/2012 Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.
2012-05-10 20:29:06 bieżący 27/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-04-18 19:18:36 bieżący 26/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F
2012-04-11 14:17:22 bieżący 25/2012 Przedłużenie terminu wykonywania prawa poboru
2012-04-06 15:54:03 bieżący 24/2012 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku
2012-04-05 15:35:29 bieżący 23/2012 Informacja w sprawie zmiany firmy spółki zależnej od Emitenta
2012-03-26 13:31:07 bieżący 22/2012 Podpisanie listu intencyjnego z ukraińską spółką – LigaBusinessInform
2012-03-08 13:32:46 bieżący 21/2012 Podpisanie listów intencyjnych z dwiema spółkami ukraińskimi
2012-03-05 22:16:06 kwartalny 20/2012 Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2011 r.
2012-03-05 18:12:06 bieżący 19/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2012-02-23 23:52:06 bieżący 18/2012 Informacje dotyczące dojścia do skutku emisji akcji serii E
2012-02-22 17:08:15 bieżący 17/2012 Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2012-02-21 16:21:14 bieżący 16/2012 Zmiana danych kontaktowych Emitenta
2012-02-14 18:45:37 bieżący 15/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego oraz wyjaśnienia dotyczące naruszenia obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO
2012-02-13 12:51:17 bieżący 14/2012 Informacja Zarządu dotycząca subskrypcji akcji serii F
2012-02-13 12:49:29 bieżący 13/2012 Zapłata ceny za udziały w domu maklerskim Trzeci Rzym
2012-02-09 18:26:33 bieżący 12/2012 Nabycie 55 proc. udziałów w domu maklerskim Trzeci Rzym
2012-02-09 10:59:35 bieżący 11/2012 Zmiana danych Emitenta
2012-02-06 14:48:27 bieżący 10/2012 Zapisy na akcje serii F – formularz zapisu
2012-01-31 22:28:27 bieżący 9/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-27 00:43:03 bieżący 8/2012 Publikacja ogłoszenia w sprawie jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F
2012-01-27 00:38:29 bieżący 7/2012 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
2012-01-18 23:42:46 bieżący 6/2012 Sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 stycznia 2012 roku
2012-01-18 23:41:42 bieżący 5/2012 Złożenie wniosku o rejestrację jednostkowych praw poboru w depozycie
2012-01-18 23:40:40 bieżący 4/2012 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
2012-01-11 22:02:35 bieżący 3/2012 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2012-01-11 15:07:16 bieżący 2/2012 Wyniki finansowe Third Rome Ukraine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2012-01-10 23:53:54 bieżący 1/2012 Odwołanie prognoz skonsolidowanych wyników finansowych

Data

Typ Numer

Temat

2011-12-15 16:59:50 bieżący 72/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 styczni a2012 r.
2011-12-15 16:49:39 bieżący 71/2011 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 grudnia 2011 roku.
2011-12-02 22:41:46 bieżący 70/2011 Korekta raportu 69/2011
2011-11-30 15:15:50 bieżący 69/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2011-11-25 17:13:27 bieżący 68/2011 Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy E-Energo S.A.
2011-11-24 17:32:16 bieżący 67/2011 Aktualna struktura akcjonariatu E-ENERGO S.A.
2011-11-24 10:40:03 bieżący 66/2011 Istotna informacja
2011-11-23 17:36:48 bieżący 65/2011 nabycie pakietu akcji
2011-11-23 17:35:45 bieżący 64/2011 zbycie pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki
2011-11-23 17:33:47 bieżący 63/2011 Nabycie udziałów w domu maklerskim Trzeci Rzym
2011-11-23 17:32:19 bieżący 62/2011 Zbycie akcji GEKKO Capital Management S.A.
2011-11-23 17:30:20 bieżący 61/2011 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2011-11-14 21:46:38 kwartalny 60/2011 Raport okresowy skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2011 r.
2011-11-02 20:45:20 bieżący 59/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2011-10-10 17:30:12 bieżący 58/2011 Nabycie akcji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. przez spółkę zależną
2011-09-09 22:35:10 bieżący 57/2011 Objęcie akcji w spółce Gekko Capital Management S.A. przez Emitenta
2011-09-06 09:03:46 bieżący 56/2011 Objęcie akcji w spółce Present24 S.A. przez spółkę zależną od Emitenta
2011-08-25 09:16:48 bieżący 55/2011 Stan posiadania akcji Cool Marketing S.A. przez spółkę zależną
2011-08-24 21:50:27 bieżący 54/2011 Zawarcie istotnej umowy
2011-08-18 23:05:12 bieżący 53/2011 Zbycie i nabycie aktywów o istotnej wartości
2011-08-16 22:50:52 kwartalny 52/2011 Raport okresowy skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2011 r.
2011-08-11 20:57:45 bieżący 51/2011 Informacja o wniesionym powództwie o stwierdzenie nieważności, bądź uchylenie uchwały ZWZA
2011-08-02 16:30:10 bieżący 50/2011 Oświadczenie Zarządu E-ENERGO S.A. w związku ze spadkiem kursu akcji Spółki.
2011-07-05 16:47:50 bieżący 49/2011 Nabycie akcji spółki Cool Marketing S.A. przez spółkę zależną
2011-07-01 12:11:10 bieżący 48/2011 Złożenie wniosku o dokonanie wymiany akcji Emitenta oraz o rejestrację akcji serii D w depozycie
2011-06-30 10:16:18 bieżący 47/2011 Nabycie akcji Liberty Group S.A. przez Spółkę zależną.
2011-06-27 23:12:04 bieżący 46/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZA E-Energo S.A. w dniu 24 czerwca 2011 r.
2011-06-27 23:10:29 bieżący 45/2011 Informacje o sprzeciwach zgłoszonych na ZWZA E-Energo S.A. w dniu 24 czerwca 2011 r.
2011-06-22 13:56:28 bieżący 44/2011 Informacja istotna
2011-06-22 12:17:01 bieżący 43/2011 Informacja istotna
2011-06-20 14:46:33 bieżący 42/2011 Przedłużenie umowy z Animatorem Rynku
2011-06-16 08:49:33 bieżący 41/2011 Informacja istotna
2011-06-15 08:56:41 bieżący 40/2011 Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej uchwały określającej cenę emisyjną instrumentów finansowych
2011-06-09 21:27:25 bieżący 39/2011 Informacja istotna
2011-05-31 18:48:26 bieżący 38/2011 Uruchomienie strony internetowej spółki zależnej
2011-05-31 18:47:15 bieżący 37/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego E-ENERGO S.A. i obniżenie wartości nominalnej akcji
2011-05-31 18:46:14 roczny 36/2011 Raport roczny za 2010 rok
2011-05-27 10:28:56 bieżący 35/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
2011-05-25 22:46:25 bieżący 34/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Energo S.A. na dzień 24 czerwca 2011 r.
2011-05-24 21:52:35 bieżący 33/2011 Wygaśnięcie umowy z Animatorem Rynku
2011-05-18 15:03:57 bieżący 32/2011 Przekształcenie spółki zależnej
2011-05-16 21:57:03 kwartalny 31/2011 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.
2011-05-13 13:58:08 bieżący 30/2011 Umowa kupna nieruchomości przez spółkę zależną
2011-05-10 18:41:45 bieżący 29/2011 Udzielenie pożyczki spółce zależnej IPP Sp. z o.o.
2011-04-26 09:39:16 bieżący 28/2011 Zakup akcji BMP AG.
2011-04-18 14:58:28 bieżący 27/2011 Zakup akcji BMP AG.
2011-04-15 13:36:02 bieżący 26/2011 Sfinalizowanie umowy sprzedaży akcji przez spółkę zależną
2011-04-13 21:28:39 bieżący 25/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2011-04-11 10:28:55 bieżący 24/2011 Zakup akcji BMP AG.
2011-04-01 22:25:21 bieżący 23/2011 Zakup akcji BMP AG.
2011-04-01 09:02:39 bieżący 22/2011 Sprzedaż akcji Luxima S.A.
2011-03-29 09:26:39 bieżący 21/2011 Uchwała Zarządu GPW w sprawie notowania na NewConnect praw do akcji serii D Spółki E-ENERGO S.A.
2011-03-28 21:33:25 bieżący 20/2011 Rejestracja akcji w KDPW.
2011-03-22 08:44:08 bieżący 19/2011 Zakup akcji BMP AG.
2011-03-15 22:21:06 bieżący 18/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.
2011-02-22 22:42:30 bieżący 17/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2011-02-14 00:00:27 kwartalny 16/2011 Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
2011-02-13 22:18:38 bieżący 15/2011 Publikacja skonsolidowanych prognoz finansowych
2011-02-13 20:26:19 bieżący 14/2011 Rozpoczęcie publikowania skonsolidowanych wyników finansowych i odwołanie prognoz jednostkowych
2011-01-31 08:46:38 bieżący 13/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2011-01-27 21:18:37 bieżący 12/2011 Zakup akcji BMP AG
2011-01-27 08:31:02 bieżący 11/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2011-01-26 08:34:36 bieżący 10/2011 : Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2011-01-20 14:56:52 bieżący 9/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D na rynku NewConnect
2011-01-19 13:11:21 bieżący 8/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D na rynku NewConnect
2011-01-19 13:10:15 bieżący 7/2011 Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
2011-01-18 20:18:56 bieżący 6/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 – korekta .
2011-01-18 20:17:43 bieżący 5/2011 Informacja istotna.
2011-01-12 21:58:09 bieżący 4/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011.
2011-01-05 14:09:04 bieżący 3/2011 Zapisy na akcje serii D – formularz zapisu.
2011-01-05 08:49:32 bieżący 2/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
2011-01-05 08:48:02 bieżący 1/2011 Informacja istotna
Data Typ Numer Temat
2010-12-23 22:20:53 bieżący 51/2010 Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii D
2010-12-23 21:48:55 bieżący 50/2010 Informacja istotna
2010-12-23 09:40:41 bieżący 49/2010 Ustalenie szczególnych zasad przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D
2010-12-17 09:35:53 bieżący 48/2010 Informacja istotna
2010-12-07 11:37:28 bieżący 47/2010 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2010 r.
2010-11-15 21:06:34 kwartalny 46/2010 Raport okresowy za III kwartał 2010 roku
2010-11-09 21:30:40 bieżący 45/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. na dzień 06.12.2010 r.
2010-11-05 21:28:30 bieżący 44/2010 Informacja istotna
2010-10-12 08:21:35 bieżący 43/2010 Informacja istotna.
2010-10-08 22:26:40 bieżący 42/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-10-08 13:31:54 bieżący 41/2010 Korekta raportu bieżącego nr 40/2010
2010-10-08 08:46:29 bieżący 40/2010 Informacja istotna
2010-10-07 13:23:41 bieżący 39/2010 Informacja istotna
2010-10-05 21:54:18 bieżący 38/2010 Informacja istotna
2010-10-04 17:16:21 bieżący 37/2010 Informacja istotna
2010-10-04 17:14:52 bieżący 36/2010 Informacja istotna
2010-10-04 08:35:17 bieżący 35/2010 Informacja istotna
2010-10-01 21:27:54 bieżący 34/2010 Informacja istotna
2010-10-01 21:25:31 bieżący 33/2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii C
2010-09-30 10:28:19 bieżący 32/2010 Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
2010-09-29 20:49:14 bieżący 31/2010 Informacja istotna
2010-09-23 21:03:59 bieżący 30/2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2010-09-22 23:36:11 bieżący 29/2010 Informacja istotna
2010-09-06 08:30:53 bieżący 28/2010 Informacja istotna
2010-08-16 09:12:35 kwartalny 27/2010 Raport za II kwartał 2010 roku.
2010-08-10 08:50:37 bieżący 26/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.
2010-07-21 08:43:40 bieżący 25/2010 Podniesienie prognozy wyników finansowych na rok 2010.
2010-07-16 23:02:18 bieżący 24/2010 Informacja istotna
2010-07-16 23:00:59 bieżący 23/2010 Informacja istotna
2010-07-16 22:59:08 bieżący 22/2010 Informacja istotna
2010-07-12 23:25:43 bieżący 21/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-07-08 22:35:21 bieżący 20/2010 Zbycie znacznego pakietu akcji
2010-07-01 22:01:17 bieżący 19/2010 Informacja istotna
2010-07-01 21:58:12 bieżący 18/2010 Informacja o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2010-07-01 21:56:20 bieżący 17/2010 Informacja o wyborze Zarządu Emitenta II kadencji
2010-06-30 18:16:51 bieżący 16/2010 Informacja istotna
2010-06-30 18:13:30 bieżący 15/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-06-30 18:12:07 bieżący 14/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-06-30 18:01:25 bieżący 13/2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 r.
2010-06-26 20:17:37 bieżący 12/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-06-26 20:16:20 bieżący 11/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-06-26 20:15:13 bieżący 10/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2010-06-26 20:14:02 bieżący 9/2010 Zbycie znacznego pakietu akcji
2010-06-24 21:16:11 bieżący 8/2010 Informacja istotna
2010-06-21 12:14:50 bieżący 7/2010 Informacja o zawarciu umowy o istotnym znaczeniu dla Emitenta
2010-06-17 11:36:14 bieżący 6/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i akcji serii B na rynku NewConnect
2010-06-11 23:57:34 bieżący 5/2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B na rynku NewConnect
2010-06-03 20:47:10 bieżący 4/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. na dzień 29.06.2010 r.
2010-06-01 14:22:04 bieżący 3/2010 Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
2010-04-29 17:43:31 bieżący 2/2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2010-04-29 17:39:09 bieżący 1/2010 Przystąpienie do systemu EBI
Data Typ Numer Temat
2008-07-02 23:09:19 bieżący 2/2008 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, akcji serii B E-ENERGO S.A.
2008-06-30 17:12:42 bieżący 1/2008 Uzyskanie dostępu do systemu EBI