BlackRock pozytywnie o polskich aktywach

Jeden z największych funduszy inwestycyjnych świata – BlackRock dostrzega potencjał w polskich aktywach. Gerardo Rodriguez twierdzi, że inwestorzy powinni skupić się na fundamentach gospodarek, a nie na tweetach Prezydenta Donalda Trumpa. Potwierdzeniem tej teorii są ostatnie wzrosty na rynkach wschodzących. Tak dobrych notowań nie miały one od 2011 roku.

BlackRock zwraca uwagę na Polskę, gdzie również wydarzenia polityczne miały wpływ na notowania akcji czy obligacji. Realizacja rządowych obietnic wyborczych nadszarpnęła wizerunek Polski, ale nasze aktywa pozostają atrakcyjne. Rodriguez zwraca uwagę, na to że polskie aktywa zachowują się dobrze na tle pozostałych rynków wschodzących i twierdzi, że lepiej inwestować na polskim rynku kapitałowym niż w Brazylii czy na Ukrainie. W związku z powyższym BlackRock przeważa polskie aktywa w swoim portfelu.

BlackRock wypowiada się pozytywnie również na temat Rosji. Po pierwsze tamtejsze aktywa są atrakcyjnie wycenianie, po drugie oczekuje się ekspansywnej polityki banku centralnego, a po trzecie widoczne jest ożywienie gospodarcze. To wszystko sprzyja zarówno rosyjskim akcjom, jak i obligacjom. Dodatkową premią za inwestycję w rosyjskie aktywa może być potencjalne zniesienie sankcji, co jeszcze wzmocniłoby tamtejszy rynek.

Oprócz tego fundusz przeważa w swoim portfelu również obligacje Meksyku i tureckie akcje. Widać zatem, że BlackRock wykorzystuje polityczną niepewność do zwiększania swojej pozycji inwestycyjnej w danym kraju, o ile fundamenty gospodarcze i wyceny aktywów są atrakcyjne. Warto dodać, że w ubiegłym roku BlackRock Total Emerging Markets Fund uzyskał stopę zwrotu na poziomie 29%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.